4_Les1_smart_technology - minorsmart/msi-smart-industry-thomasdewinkel Wiki

Voor de eerste les van smart technology is het de bedoeling dat je een eerste indruk krijgt van de verkregen hardware met PlatformIO, middels het uitvoeren van demo opdrachtjes.

4.1. Demo opdracht

Tijdens deze opdracht heb ik een demo opstelling gemaakt voor het uitlezen van een LDR sensor. Hieronder is te zien hoe de opstelling eruitziet. Via deze link kun je bij de geschreven code komen.