3_Les1_smart_connection - minorsmart/msi-smart-industry-thomasdewinkel Wiki

Voor de eerste les van smart connection is het de bedoeling dat je een eerste indruk krijgt van HTML en CSS, middels een kleine opdracht. Daarnaast is het de bedoeling dat een web-development team wordt opgericht om een systeem te ontwikkelen waarin portfolio's opgeslagen, gewijzigd en gelezen kunnen worden.

3.1. De kleine opdracht

Voor deze opdracht moeten we een pagina bewerken met element inspecteren. In de afbeelding hieronder is te zien wat het eindresultaat is geworden. Hier is gekozen om een transfermarkt voor voetbalspelers om te vormen tot een transfermarkt voor it'ers.

De URL staat hier.

3.2. Web-development team

Voor deze opracht hebben wij een team gevormd en hebben wij verschillende rollen besproken en verdeeld. Allereerst is gekeken naar de achtergrond van iedereen en vervolgens is gekeken naar wie welke rol wilt uitvoeren. Op basis daarvan is het team gevormd. Ten slotte zijn afspraken gemaakt om te komen tot een gemeenschappelijk plan die de volgende les af moet zijn.