Tildele planident - ks-no/gi-plan Wiki

Meldingstype: no.ks.fiks.gi.plan.v2.oppdatering.arealplan.opprett

Jsonschema

Eksempel

Forventet resultat: no.ks.fiks.gi.plan.v2.oppdatering.meldingomplanident.resultat

Jsonschema

Returmelding

Validering: Det kan bare tildeles en planident pr saksnummer - no.ks.fiks.gi.plan.oppdatering.valideringsfeil.v2

Eksempel: https://github.com/ks-no/gi-plan/blob/master/Eksempelklient/Planregister/ks.fiks.io.digitaltplanregister.sample/sampleNyPlanident.json

Tilbakemelding kan også være: