Hent planområder - ks-no/gi-plan Wiki

Meldingstype: no.ks.fiks.gi.plan.v2.innsyn.planomraader.hent

Forventet resultat: no.ks.fiks.gi.plan.v2.innsyn.planomraader.resultat