Week 5: Eindoplevering - jody29/oba-junior-chatbot Wiki

Week 5: Eindoplevering

Weekly meetup met de coach

Maandag om 14.00 hebben we samen met Joost een laatste meeting voor de eindoplevering gehouden. Tijdens de meeting is vooral naar voren gekomen dat we deze laatste paar dagen de puntjes op de i zullen gaan zetten. We kregen vooral nog de tip om onze project board bij te werken en alles netjes te maken. Verders kregen we ook nog de taak om een reflectie te gaan schrijven. We moeten gaan reflecteren op basis van alle vakken van de minor. We gaan per vak kijken wat we hier van hebben toegepast in ons prototype.

Code in modules zetten

Ik heb voor me zelf de uitdaging gegeven dat ons script.js file alleen maar eventListeners heeft en geen functies. Ook heb ik ervoor gezorgd om geen herhaling in mijn code te hebben.

Voor de spraak van de chatbot heb ik uiteindelijk een functie geschreven die nu bij elke stap gebruikt kan worden.

const utterance = (speechUtterance, firstEl, secondEl) => {
  typewriter
  .callFunction(() => {
    if (firstEl) {
      firstEl.classList.remove('choices')
      firstEl.classList.add('hidden')
    }

    loader.classList.add('pulse')

  })
  .deleteAll(1)
  .callFunction(() => {
    speech.text = speechUtterance
    speechSynthesis.speak(speech)
  })
  .typeString(speechUtterance)
  .callFunction(() => {
    loader.classList.remove('pulse')

    if (secondEl) {
      secondEl.classList.remove('hidden')
      secondEl.classList.add('choices')
    }
  })
  .start()
}

Meeting bij de OBA

Tijdens de wekelijkse meeting bij de OBA hebben we onze laatste prototype gepresenteerd. We hebben om laatste feedback gevraagd voor de eindpresentatie en getoond hoe het er nu uit ziet. De opdrachtgever was erg blij met ons resultaat. Wel gaf hij ons de tip om eventueel ervoor te zorgen dat de gebruiker de tekst van de chatbot kan overslaan. Dat de gebruiker dus zelf kan kiezen of hij/zij naar de chatbot wilt gaan luisteren of niet. Uiteindelijk is dit wel een nice to have geworden.

Eindproduct

Eindpresentie bij de OBA

Donderdag om 09.30 hebben we bij de OBA een presentatie van ons eindproduct gegeven aan de rest van het ontwerp team van de OBA. We hebben het probleem waar we mee begonnen voorgelegd en vervolgens onze oplossing getoond. Ook hebben we een demo gegeven van het prototype en hebben we dingen voorgelegd die voor in de toekomst kunnen gebeuren. Dit zijn dingen zoals de speechSynthesis vervangen met gewoon mp3 bestandjes ingesproken door een stem acteur. Ook hebben we aangegeven dat het beter zou zijn als de gebruiker zelf kan kiezen met wie hij wilt gaan praten. Op deze manier heeft het karakter namelijk meer waarde voor de gebruiker, omdat hij/zij dit zelf heeft gekozen.

De reacties op ons prototype waren erg positieve en we kunnen zeker wel stellen dat we voor een blije klant hebben gezorgd.