การออกแบบและพัฒนาเกม - chesuphat/gamedev Wiki

ยินดีต้อนรับสู่ GameDev Wiki สารบัญ

 1. ประวัติความเป็นมาของวิดีโอเกม
 2. สถาปัตยกรรมระบบเครื่องเล่นวิดีโอเกม
 3. ประเภทของวิดีโอเกม

3.1. การแบ่งประเภทตามรูปแบบการเล่น 3.2. การแบ่งประเภทตามความจริงจังในการเล่น 3.3. การแบ่งประเภทตามจำนวนผู้เล่น

 1. ส่วนประกอบของวิดีโอเกม
 2. ขั้นตอนการพัฒนาวิดีโอเกม
 3. เครื่องมือในการพัฒนาวิดีโอเกม
 4. บทบาทหน้าที่บุคลากรในการพัฒนาวิดีโอเกม
 5. การออกแบบเรื่องราวของวิดีโอเกม
 6. การออกแบบวิธีการเล่น อุปสรรค และเงื่อนไขของวิดีโอเกม
 7. การออกแบบระดับในการเล่นเกม
 8. การออกแบบตัวละครภายในเกม
 9. การสร้างภาพเคลื่อนไหวภายในเกม
 10. การเล่นภาพเคลื่อนไหวตามเหตุการณ์
 11. การควบคุมตัวละครภายในเกม
 12. การตรวจสอบการชนของตัวละครและวัตถุภายในเกม
 13. การเก็บคะแนนและแสดงผล
 14. การบิวต์และส่งออกเกม
 15. เทคโนโลยี AR และ VR กับการเล่นเกม