הדרכה 2 - bmd-lab/tutorials GitHub Wiki

ניווט באמצעות לינוקס

המעטפת (shell) היא תוכנה שלוקחת פקודות שנכתבות במקלדת ושולחת אותן לביצוע על-ידי מערכת ההפעלה. פעם, זה היה ממשק המשתמש היחיד שקיים במערכות דמויות יוניקס כמו לינוקס. כיום, קיימים ממשקי משתמש גרפיים (GUIs - graphical user interfaces) בנוסף לממשק שורת הפקודה (CLIs – command line interfaces) כמו ה-shell. ברוב מערכות לינוקס תוכנה בשם באש (משמעות השם Bash היא Bourne Again Shell, גרסה משופרת של התוכנה המקורית של יוניקס שנקראה "sh", ונכתבה ע"י סטיב בורן) פועלת בתור תוכנת המעטפת. קיימות תוכנות מעטפת אחרות למערכות לינוקס כמו ksh, tcsh ו-zsh, אבל באש היא הנפוצה ביותר, ולכן נתמקד בה. הערה: אם הרצת פקודה בטעות או שמשהו לוקח זמן רב באופן חשוד, ניתן ללחוץ על ctrl+C על-מנת להרוג כל פקודה שרצה.

פקודות חשובות

פקודות מבוצעות על-ידי הקלדתן ולחיצה על אנטר. בשימוש באובונטו (הדרכה 1) ניתן לראות שכל שורת פקודה מתחילה בסימן $. לכן בהדרכות נשתמש בסימן $ בשביל להראות שצריך לכתוב את שורה זו, אבל אין צורך לכתוב $ בתחילת הפקודה. אם אין סימן $ המשמעות היא שזו התגובה שנצפה לקבל מהמחשב.

pwd

pwd אלו ראשי התיבות של “present working directory” (תיקיית עבודה נוכחית). ביצוע הפקודה יחזיר את שם התיקייה בה אנו נמצאים

$ pwd
/User/home/

Ls

ls מייצג list (רשימה). ביצוע פקודה זו יחזיר רשימה של כל התיקיות והקבצים בתיקייה הנוכחית. תיקיות יסומנו בעזרת סימון "/".

$ ls
FolderA/ FolderB/ FolderC/ DocumentA

mkdir

mkdir מייצג "make directory" (צור תיקייה), פקודה זו משמשת ליצירת תיקייה. לדוגמה, בשביל ליצור תיקייה בשם "EXAMPLE" בתיקיית העבודה הנוכחית, בצע את הפקודה mkdir EXAMPLE

$ mkdir EXAMPLE
$ ls
EXAMPLE/

cd

cd מייצג "change directory" (שנה תיקייה). ניתן לבצע את הפקודה על-ידי הקלדת cd NEW_DIRECTORY. "NEW_DIRECTORY" יכולה להיות הדרך המלאה לתיקייה החדשה או רק הדרך ביחס למיקום הנוכחי. לדוגמה, החלפת "NEW_DIRECTORY" בשם של תיקייה הנמצאת בתוך תיקיית העבודה הנוכחית תוביל למעבר לתיקייה זו. החלפה ל-"../" תוביל לעלייה לתיקייה המכילה את תיקיית העבודה הנוכחית; "-" עובר לתיקייה הקודמת; "~" עובר לתיקיית הבית ו-"/" עובר לתיקיית ה-root. מעבר לתיקיית EXAMPLE שהרגע יצרנו וחזרה:

$ pwd
/User/home/
$ cd /User/home/EXAMPLE
$ pwd
/User/home/EXAMPLE
$ cd ../
$ pwd
/User/home/

rm

rm מייצג remove (מחק). פקודה זו משמשת למחיקת קבצים והן למחיקת תיקיות. לדוגמה, למחיקת קובץ בתיקיית העבודה הנוכחית יש לבצע rm filename. למחיקת תיקייה וכל הקבצים שהיא מכילה יש להשתמש ב rm -r directoryname על-מנת למחוק באופן רקורסיבי כל קובץ שנמצא בתוך התיקייה ואת התיקייה עצמה. cp### cp מייצג “copy” (העתק). פקודה זו משמשת להעתקת קבצים או תיקיות ממיקום אחד לאחר. לדוגמה, על-מנת להעתיק קובץ בודד מתיקיית העבודה הנוכחית לתיקיית היעד יש לבצע

$ cp filename targetdirectory

להעתקת תיקייה ממיקום אחד לאחר יש לבצע:

$ cp -r directory targetdirectory

mv

mv מייצג "move" (העבר). פקודה זו משמשת להעברת קבצים או תיקיות ממיקום אחד לאחר וגם לשינוי שמות של קבצים. באופן דומה ל-cp, להעברת קבצים או תיקיות יש לבצע (הערה: אין צורך להוסיף "-r" בשביל להעביר תיקיות):

$ mv filenameOrDirectory targetdirectory

לשנוי שם של קובץ או תיקייה יש לבצע:

$ mv filename newfilename או $ mv directoryname newdirectoryname

פקודות שימושיות

find

find (מצא) מאפשרת חיפוש של קובץ או תיקייה על המחשב. התחביר (syntax) של הפקודה עובד בצורה הבאה: find [איפה להתחיל לחפש] [-אפשרויות] [מה לחפש] לחיפוש התיקייה EXAMPLE שיצרנו מקודם נשתמש בפקודת find באופן הבא:

$ find . -name "EXAMPLE"

Find בדרך כלל יחפש בתיקיות הנמצאות מתחת לתיקייה בה נריץ את הפקודה, ולכן ככל שנעלה בעץ התיקיות אזור החיפוש שלנו יגדל.

ברכות, למדת להשתמש בפקודות הבסיסיות לניווט במחשב בבאש. כעת ניתן לעבור להדרכה 3