Kitap Toplama ve Yerleştirme Problemi (KTYP) - basri07/KTYP Wiki

Dünyada ve ülkemizde giderek artan nüfus, her alanda olduğu gibi eğitim kurumlarını da etkilemekte. Artan öğrenci sayısı ile üniversiteler için yeni problemler oluşturmakta veya var olan problemlerin karmaşıklığını arttırmaktadır. Üniversiteler, artan problemler karşısında yeni teknolojiler ve yeni çözüm yöntemleri kullanmak zorunda kalmaktadır. Bu çalışmada Konya Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’ne geri iade edilmek şartıyla alınan kitapların, kütüphaneye geri iadesi gerçekleştirdikten sonra iade edilen kitapları tekrardan olması gereken raflara en kısa yoldan yerleştirilmesi problemi incelenmiştir. Raflara dağıtım gerçekleştirilirken, kütüphane içerisinde bulunan çalışma masalarında bir veya birden fazla kitap varsa bu kitapları da rotalama işlemine dahil edilmesi gerekmektedir. Bu kısıtlara bağlı olarak problemimiz, biri dinamik biri statik olmak üzere iki ana sınıfta incelenmeklerdir. Bu probleme özgü çeşitli varsayımlar ve kısıtlar yer aldığından dolayı problemin sınıflandırılması ve çözülmesi için literatürde detaylı bir araştırma yapılmış ve problem sınıflandırması daraltılmıştır. Kitap Toplama ve Yerleştirme Problemi olarak adlandırdığımız bu problem, senaryolara bağlı olarak Sıralı Sipariş Problemi ve Öncelik Kısıtlamaları olan Gezgin Satıcı Problemi olarak ele alınmıştır. Çalışmada bu problemler için geliştirilen Parçacı Sürü Optimizasyonu ve En Yakın Komşu Sezgiseli karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: En Yakın Komşu Sezgiseli, Kitap Toplama ve Yerleştirme Problemi, Öncelik Kısıtlaması Olan Gezgin Satıcı Problemi, Sıralı Sipariş Problemi, SQL Server, C# , .NET Core , AutoCad , Gams