Analyse - Siem-P/Codeforce-squad-page-individueel Wiki

De taak is om een squad-page te maken met behulp van HTML, CSS en JavaScript. Deze squad-page representeert iedereen in squad C. Onze page zal elke groep in onze squad weergeven op de site. Bij deze verwachten we dat we met duidelijke communicatie en taakverdeling, makkelijk door de opdracht heen kunnen werken.

Het Team Canvas

Aan de hand van de Team Canvas hebben wij elkaar beter leren kennen.