Custom Language - NPeX-1/Shop2Go-REST GitHub Wiki

Osnova

Osnovna ideja našega jezika je opis ponudb (oglasov) izdelkov, kjerkoli po Sloveniji.

Konstrukti

Nevtralni element

Null

Niz

»Niz«

Realno število

32.325
32.325,12
0,123

Koordinate

( X , Y )

X in Y sta realni tevili.

Država

Najbolj zunanji blok, ki definira državo.

Ime-države { REGIONS }

Regija

Je v državi in definira regijo.

Ime-regije { LOCATIONS }

Kraj

Je v regiji in definira ponudbe, v njem je tudi blok za ukaze.

Ime-kraja {
OFFERS EXECBLOCK }

Ponudba

Je v kraju in definira vse podatke o artiklu/ponudbi, v njem je tudi blok za ukaze.

Ime-ponudbe { 
Title: Niz

Description: Niz

Price: Realno število

Exact-Location: Niz + Koordinate

Site-Type: SITETYPE

EXECBLOCK

}

Tip Strani

Določa vrsto strani, s katere je artikel.

AvtoNet | Bolha | Internal

Blok z ukazi

Vrne vrednost ukazov v ponudbe kot polje value.

<exec>; { UKAZI }

Ukazi

Spremenljivke

Ustvarita se lahko dve vrsti spremenljivk, to sta var in ret.

Var je vrednost, ki je uporabljena samo v bloku z ukazi, ret pa je vrednost, ki se bo vrnila in bo zapisana v polje value. Spremenljivke lahko vsebujejo koordinato, niz ali realno število. Imena spremenljivk so občutljive na velike in male črke.

Ponudba { 
... 
<exec> { 
var temp = 1 
ret Temp = 2 
Temp = Temp + temp 
} 
}

Ta primer bo na koncu izpisal:

Ponudba { 
... 
value: 3 
}

Matematični izrazi

Podprti so vsi osnovni matematični izrazi, to so: +, -, *, /, //, ^. Mogoče jih je zapisati več zaporedoma in z oklepaji.

Povprečna cena

Ukaz averagePrice(), vrne povprečno ceno vseh ponudb, ki imajo enako ime v lokaciji, če je izvedeno v bloku ponudbe in povprečno ceno vseh ponudb, če je izvedeno v bloku lokacije. Lahko pa kot parameter damo niz averagePrice(»Niz«), ki bo potem vrnil povprečno ceno ponudb z iskanim imenov, ki so na tej lokaciji.

Lokacija { 
<exec> { 
ret average = averagePrice() 
} 
}

Zgornja koda bo vrnila povprečno ceno vseh izdelkov na tej lokaciji.

Offer { 
<exec> { 
ret average = averagePrice() 
} 
}

Zgornja koda bo vrnila povprečno ceno izdelkov na tej lokaciji, ki imajo isto ime kot, je zapisano v polju title.

Lokacija { 
<exec> { 
ret average = averagePrice(»WV Golf«) 
} 
}

Zgornja koda bo vrnila povprečno ceno vseh izdelkov na tej lokaciji, ki v imenu vsebujejo WV Golf.

Štetje

Ukaz count(), ki je lahko samo v bloku lokacije, vrne število ponudb v tej lokaciji. Kot parameter iam alhko tudi niz, s katerim bo vrnilo vse ponudbe, ki se ujemajo z podabnim nizom. Iskani niz ni odvisen od velikih in malih črk, ter vrstem redu besed v nizu.

Lokacija { 
<exec> { 
ret count = count () 
} 
}

Zgornja koda bo vrnila število vseh izdelkov na tej lokaciji.

Lokacija { 
<exec> { 
ret count = count (»WV Golf«) 
} 
}

Zgornja koda bo vrnila število vseh izdelkov na tej lokaciji, ki se ujemajo z iskanim nizom.

Osnovne funkcije

Jezik podpira nekaj osnovnih funkcij, kot so if, for in while. V funkcijah if in while je mogoče primerjati dve vrednosti po velikosti (večje, manjše).

Sintaksa:

if: if (primerjava) { 
Ukazi 
}

Ali

if (primerjava) { 
Ukazi 
} else { 
Ukazi 
}

Ali

if (primerjava) { 
Ukazi 
} else if (druga primerjava) { 
Ukazi 
}

itd...

for: for ( variable , celo število ) { 
Ukazi 
}

For se bo ponavljal, dokler spremenljivka na levi ne pride do vrednosti števila na desni.

while: while (primerjava) { 
Ukazi 
}

While se bo ponavljal, dokler primerjava velja.

Posebnosti

Povprečna cena

Ukaz averagePrice lahko sprožimo z znakom $.

Lokacija { 
<exec> { 
ret average = $ 
} 
}

Zgornja koda bo vrnila povprečno ceno vseh izdelkov na tej lokaciji.

Offer { 
<exec> { 
ret average = $ 
} 
}

Zgornja koda bo vrnila povprečno ceno izdelkov na tej lokaciji, ki imajo isto ime kot, je zapisano v polju title.

Lokacija { 
<exec> { 
ret average = $( "WV Golf ") 
} 
}

Zgornja koda bo vrnila povprečno ceno vseh izdelkov na tej lokaciji, ki v imenu vsebujejo WV Golf.

Štetje

Ukaz count lahko sprožimo z znakom ?.

Lokacija { 
<exec> { 
ret count = ? 
} 
}

Zgornja koda bo vrnila število vseh izdelkov na tej lokaciji.

Lokacija { 
<exec> { 
ret count = ?( "WV Golf ") 
} 
}

Zgornja koda bo vrnila število vseh izdelkov na tej lokaciji, ki se ujemajo z iskanim nizom.

Zapis

Zapis jezika sledi JSON-u, zato ga lahko, takrat ko se izvede, enostavno deserializiramo z obstoječimi JSON knjižnicami.

Evaluacija

Ko se evaluira execblock, se jezik še validira z JSON-om, da se preveri, če je pravilne oblike

Primeri kode

Primeri pravilne sintakse

Primer z enim izdelkom

Slovenija{ 
Pomurje{ 
Ljutomer{ 
izdelek{ 
Title: "PS4" 
Description: "V dobrem stanju" 
Price: 120 
Exact-Location: "Ljutomer" (46.5194 , 16.1978) 
Site-Type: Bolha 
} 
} 
} 
}

Primer z dvema izdelkoma

Slovenija{ 
Pomurje{ 
Ljutomer{ 
izdelek{ 
Title: "PS4" 
Description: "V dobrem stanju" 
Price: 120 
Exact-Location: "Ljutomer" (46.5194 , 16.1978) 
Site-Type: Bolha 
} 
izdelek{ 
Title: "PS3" 
Description: "Priložene igre" 
Price: 70 
Exact-Location: "Ljutomer" (46.5194 , 16.1978) 
Site-Type: Internal 
} 
} 
} 
}

Primer z dvema izdelkoma in dvema lokacijama

Slovenija{ 
Pomurje{ 
Ljutomer{ 
izdelek{ 
Title: "PS4" 
Description: "V dobrem stanju" 
Price: 120 
Exact-Location: "Ljutomer" (46.5194 , 16.1978) 
Site-Type: Bolha 
} 
} 
Cezanjevci{ 
izdelek{ 
Title: "ficek" 
Description: "rabljeno" 
Price: 700 
Exact-Location: "Cezanjevci" (46.5197, 16.1504) 
Site-Type: AvtoNet 
} 
} 
} 
}

Primer z dvema izdelkoma z dveh regij

Slovenija{ 
Prlekija{ 
Ljutomer{ 
izdelek{ 
Title: "PS4" 
Description: "V dobrem stanju" 
Price: 120 
Exact-Location: "Ljutomer" (46.5194 , 16.1978) 
Site-Type: Bolha 
} 
} 
} 
Prekmurje{ 
Murska-Sobota{ 
avto{ 
Title: "mazda 2" 
Description: "novo" 
Price: 12000 
Exact-Location: "Industrijska ulica 1" (46.6587348, 16.1723464) 
Site-Type: AvtoNet 
} 
} 
} 
}

Primer enega izdelka z blokom za ukaze v bloku izdelka

Slovenija{ 
Pomurje{ 
Ljutomer{ 
izdelek{ 
Title: "PS4" 
Description: "V dobrem stanju" 
Price: 120 
Exact-Location: "Ljutomer" (46.5194 , 16.1978) 
Site-Type: Bolha 
&lt;exec&gt;{ 
var number = count() 
ret final = 0 
if (number > 0){ 
final = 1 
} 
} 
} 
} 
} 
}

Primer enega izdelka z blokom za ukaze v bloku lokacije

Slovenija{ 
Pomurje{ 
Ljutomer{ 
izdelek{ 
Title: "PS4" 
Description: "V dobrem stanju" 
Price: 120 
Exact-Location: "Ljutomer" (46.5194 , 16.1978) 
Site-Type: Bolha 
} 
&lt;exec&gt;{ 
var number = averagePrice("PS4") 
ret final = 120 
while (number < final){ 
final = final - 10 
} 
} 
} 
} 
}

Primeri nepravilne sintakse

Primer enega izdelka z manjkajočim poljem za vrsto strani.

Slovenija{ 
Pomurje{ 
Ljutomer{ 
izdelek{ 
Title: "PS4" 
Description: "V dobrem stanju" 
Price: 120 
Exact-Location: "Ljutomer" (46.5194 , 16.1978) 
} 
} 
} 
}

Primer kjer manjkajo vsi podatki izdelka in je v bloku izdelka le blok za ukaze.

Slovenija{ 
Pomurje{ 
Ljutomer{ 
izdelek{ 
&lt;exec&gt;{ 
var number = count("PS4") 
ret final = 0 
if (number > 0){ 
final = 1 
} 
} 
} 
} 
} 
}

Primer kjer manjka celoten blok za izdelek in z blokom za ukaze pri lokaciji.

Slovenija{ 
Pomurje{ 
Ljutomer{ 
&lt;exec&gt;{ 
var number = averagePrice("PS4") 
ret final = 120 
while (number < final){ 
final = final - 10 
} 
} 
} 
} 
}

Primer z dvema izdelkoma iz dveh regij, kjer pri enem od izdelkov manjka polje za lokacijo.

Slovenija{ 
Prlekija{ 
Ljutomer{ 
izdelek{ 
Title: "PS4" 
Description: "V dobrem stanju" 
Price: 120 
Exact-Location: "Ljutomer" (46.5194 , 16.1978) 
Site-Type: Bolha 
} 
} 
} 
Prekmurje{ 
Murska-Sobota{ 
avto{ 
Title: "mazda 2" 
Description: "novo" 
Price: 12000 
Site-Type: AvtoNet 
} 
} 
} 
}

Primer z enim izdelkom, kjer so vsa polja izdelka narobe poimenovana.

Slovenija{ 
Pomurje{ 
Ljutomer{ 
izdelek{ 
Vsi: "PS4" 
So: "V dobrem stanju" 
Narobe: 120 
Poimenovani: "Ljutomer" (46.5194 , 16.1978) 
Spaghetti: Bolha 
} 
} 
} 
}
⚠️ **GitHub.com Fallback** ⚠️