Vytvorenie projektu - MartinRobomaze/Srobko2 Wiki

Po otvorení Visual Studio Code by sa mala zobraziť domovská obrazovka PlatformIO. Ak sa obrazovka nezobrazila, kliknite na PlatformIO -> PIO Home -> Open. Home screen Vytvorte projekt kliknutím na tlačidlo Create project. Do poľa name vložte meno projektu, použitá doska je Arduino Mega a framework nastavte na Arduino. Create project V projekte sa nachádza viacero priečinkov. Prvý z nich je priečinok src/. V ňom sa budú nachádzať programy.
Ďalší s priečinkov je lib/. Tam sa bude nachádzať knižnica pre Šrobka. Project layout Po vytvorení projektu ešte potrebujeme doň pridať knižnice pre ovládanie Šrobka. Najprv si ich musíme stiahnuť na týmto linkom. Stiahnite si súbor srobko_lib.zip. Extrahujte ho a skopírujte extrahovaný adresár do priečinka lib. Add library Práve sme vytvorili prvý projekt!