3. Wskaźniki sukcesu - DZIALEK/HealthcareBI Wiki

Wskażniki sukcesu

Lp. Wskaźnik Oczekiwana wartość
1 % wskaźników, które do 7 dni od czasu wprowadzenia danych zostaną opublikowane 100 %
2 % udanych automatycznych synchronizacji danych (raz na dobę) podczas całego okresu uruchomienia oraz wsparcia po-wdrożeniowego 100 %
3 uzyskanie wysokiej dostępności raportów <95 %
4 oddanie do użytku wszystkich wskazanych raportów jakościowych i ilościowych 100 %