2. Cel projektu - DZIALEK/HealthcareBI Wiki

Cel projektu

W ramach projektu zostanie zbudowana hurtownia danych, warstwa analityczna i raportowa. Hurtownia ma na celu zapewnić dostęp do kompleksowych i wielowymiarowych danych opisujących informację dotyczące placówek medycznych (wskaźniki ilościowe). Dodatkowo zostanie zautomatyzowany proces zbierania danych od pacjentów, w celu szybszego uzyskania dostępu do danych (wskaźniki jakościowe).

  • zautomatyzowanie procesu pozyskiwania danych
  • zmniejszenie redundancji danych
  • zminimalizowanie ilości osób uczestniczących w procesie
  • skrócenie czasu dostarczenia finalnych raportów/wskaźników
  • wysoka dostępność do raportów
  • możliwość rozbudowy rozwiązania o kolejne raporty