1. Uzasadnienie biznesowe - DZIALEK/HealthcareBI Wiki

Środowisko biznesowe

W związku coraz większą ilością danych oraz portfelem programów w firmie ręczne tworzenie raportów wielowektorowych powoduje angażowanie dużej ilości zasobów. Zebranie i obróbka ręczna tak skomplikowanych danych powoduje znaczne opóźnienia w dostarczaniu istotnych informacji zarządczych, co może wpływać na decyzyjność w tym zakresie. Dlatego też, podjęto decyzję o projekcie, którego celem jest stworzenie systemu wspomagania mechanizmów decyzji biznesowych za pomocą raportowania medycznych wskaźników jakościowych i ilościowych w systemie BI.

Problemy biznesowe

  • ręcznie przepisywane dane z programów medycznych do kilku arkuszy excela (redundancja danych)
  • nadmiarowe zaangażowanie osób w zbieranie i wielokrotne przetwarzanie danych
  • znaczące opóźnienia w dostarczaniu raportu miesięcznego sięgające do 18dni
  • brak bieżącego dostępu do aktualnych danych
  • brak jednego miejsca do analizy istotnych wskaźników medycznych