Sprawozdanie - Boro2001/MarkdownToLatexCompiler Wiki

Sprawozdanie z realizacji projektu

Instrukcja

Aby skonwertować plik latexa należy uruchomić polecenie

python translator.py [path to input file] [output directory (optional)]

Struktura projektu

Przykładowe pliki markdown zostały umieszczone w podkatalogu PLY/

Główny plik projektu to grammar.py w katalogu PLY/

Spis tokenów i gramatyka wraz z obsługą błędów znajduje się w pliku grammar.py.

Przykładowe działanie programu

w jaki sposób jest zamieniany kod?

wejście