Turkish translation - Atcold/pytorch-Deep-Learning Wiki

En çok kullanılan kelimeler ve uygun Türkçe karşılıkları buraya eklenebilir.

Workload Distribution / İş Bölümü

File name Translate Start Date Publish Date Reviewers PR Notes
README.md Bera June 11 June 12 #344
index.md Murat June 12 June 13 #348
01.md Murat June 12 June 13 #348
01-1.md yigit June 12 #364
01-2.md Tuğba September 9 September 11 yigit
01-3.md Tuğba September 9 yigit
lec01.sbv
pra01.sbv
02.md İrem August 7 September 12 merged(#506)
02-1.md İrem August 5 September 12 merged(#506)
02-2.md M.Selim November 15 November 15 #691
02-3.md M.Selim November 15 November 23 #691
lec02.sbv
pra02.sbv
03.md Meva June 12 June 12 Emir #345 reviewed (#366)
03-1.md Meva June 12 June 12 Emir #345 reviewed (#401)
03-2.md Onur July 19 July 19
03-3.md Onur
lec03.sbv
pra03.sbv
04.md Yavuz June 15 June 16 Meva #355 reviewed (#533)
04-1.md Yavuz June 15 June 16 Meva #355 reviewed (#533)
pra04.sbv
05.md Melike June 15 July 18 Meva #409 reviewed (#533)
05-1.md Melike June 15 July 18 Meva #409 reviewed (#533)
05-2.md Melike June 16
05-3.md Melike June 16
lec05.sbv
pra05.sbv
06.md İrem June 23 June 23 Meva #381 reviewed (#485)
06-1.md İrem June 23 June 23 Meva #381 reviewed (#485)
06-2.md İrem June 17 June 17 Meva #365 reviewed (#485)
06-3.md İrem July 15 July 21 Meva #425 reviewed (#485)
07.md Murat September 4 September 5 #491
07-1.md Berkay June 18 June 29 Yavuz #405 reviewed (#537)
07-2.md Yavuz July 17 July 18 #410 merged
07-3.md Yavuz July 19 July 19 bera #422 merged
08.md Emir June 16 yigit #363 reviewed
08-1.md Emir June 17 yigit #367 reviewed (#373)
08-2.md Emir June 17 yigit #368 reviewed (#376)
08-3.md Cihan June 15 June 16 Emir #357 reviewed (#396)
09.md M.Selim November 15 November 15 #691
09-1.md Bera June 12 June 29 #391
09-2.md Emir June 18 #370
09-3.md Emir June 18 yigit #369 reviewed (#380)
10.md Yunusemre June 13 June 24 #383 merged
10-1.md Yunusemre June 13 June 24 #383 merged
10-2.md Yunusemre June 13
10-3.md Yunusemre June 13 July 18 bera #423 merged
11.md Murat September 4 September 5 #491
11-1.md Mehmet July 17 July 18 #412
11-2.md Mehmet Sep 8 Sep 8 #523
11-3.md Mehmet Sep 8 Sep 10 #528
12.md Meva July 20 July 20 #444 merged
12-1.md Meva July 20 August 8 #444 merged
12-2.md yigit September 5 December 29 #741
12-3.md Meva August 9 September 2 Emir
13.md Murat September 4 September 5 #491
13-1.md Emir August 15 August 24 Ugurkan
13-2.md Emir August 24 August 30 Ugurkan
13-3.md Emir August 15 August 22 #468
14.md Murat September 4 September 5 Serim #491 merged (#556)
14-1.md Emir August 22 August 23 Serim #475 reviewed (#632)
14-2.md Emir August 22 August 23 Serim #475
14-3.md Serim September 5 Serim

Terminology conventions

Rules / Kurallar

# Kısaltmalar değişmez.
CNN -> CNN

#Terimler ve kısaltmalar ilk defa kullanıldığında parantez ekleyin.
CNN, Convolutional Neural Networks -> Evrişimli Sinir Ağları (CNN, Convolutional Neural Network)

#Kavramlar Yapay Zeka / Makine Öğrenmesi alanı dışında kullanılmıyorsa İngilizce bırakın.

Terms / Terimler

Term Translation
activation aktivasyon
activation function aktivasyon fonksiyonu
affine transformation afin transformasyon
(artificial) neural network yapay sinir ağı
attention dikkat
annealing tavlama
autoencoder otokodlayıcı
autonomous vehicles otonom araç
backpropagation geri yayılım
batch toptan/topluca
batch normalization toptan normalizasyon
bias yanlılık
channel kanal
chain rule zincir kuralı
computer vision bilgisayarlı görme/görü
contrast normalization kontrast normalizasyonu
contrastive learning karşıtsal öğrenme
convolution evrişim/konvolusyon
cosine similarity kosinüs benzerliği
cost function maliyet fonksiyonu
cross-correlation çapraz korelasyon
cybernetic sibernetik
deep-learning derin öğrenme
detection tanıma
dropout dropout
embedding gömü
energy-based enerji temelli
ensemble topluluk
explicit
factor graph
fully connected layer tam bağlantılı katman
gradient descent gradyan inişi
graph çizge
graph convolutional network çizge evrişimli ağ
hierarchical representation
hinge loss
[neural] hyper learning
image classification görüntü sınıflandırma
image segmentation
implicit
inference çıkarım
Jacobian matrix Jacobian matrisi
kernel (of a matrix) çekirdek
kernel (of a convolution) kernel/çekirdek
lane tracking
latent saklı
logistic regression
loss function
machine learning makine öğrenmesi
manifold
marginal marjinal
Nash equilibrium
natural language understanding doğal dil anlama
natural language processing doğal dil işleme
nearest neighbor en yakın komşu
non-maximum suppression
object detection
one-hot one-hot
overfitting aşırı öğrenme
padding dolgulama
pattern recognition
pooling örnekleme
reflection yansıma
recognition tanıma
regularization düzenlileştirme
rotation
scaling
self-supervised learning özdenetimli öğrenme
scalar skaler
self-attention
semantic segmentation
shearing
sparse seyrek
spatial uzamsal
speech recognition
stochastic gradient ascent/descent stokastik gradyan çıkışı/inişi
structured prediction yapısal tahmin
supervised learning denetimli öğrenme
template matching şablon eşleştirme
tensor tensör
translation öteleme
transformer dönüştürücü
trajectory
unsupervised learning denetimsiz öğrenme
upsampling üst örneklemleme
variational inference
visual cortex görme korteksi
weight ağırlık
weighted sum ağırlıklı toplam
cross-entropy loss
Term Explanation
actor critic Actor Critic
CNN Convolutional Neural Network
RNN Recurrent Neural Network
LSTM Long-Short Term Memory
GRU Gated Recurrent Unit
VAE Variational Autoencoder
GAN Generative adversarial networks
GCN Graph Convolutional Network
GPU Graphic Processing Unit
ODE Ordinary Differential Equations
Neural ODE Neural Ordinary Differential Equations
ReLU Rectified linear unit
SGD Stochastic Gradient Descent